Cuộn Nylon HD - PE

Túi HD-PE-PP

màng co - màng chít

Foam

thông tin liên hệ
Mrs. San
Phó Giám Đốc
0975 523 285 - 01658.116.979

Ms. Huyền
Kinh Doanh - 01658 116 979

-

túi xốp - túi y tế - túi rác

Túi Xốp - Túi Y Tế - Túi Rác
Túi Xốp - Túi Y Tế - Túi Rác
Túi xốp
Túi xốp