Cuộn Nylon HD - PE

Túi HD-PE-PP

màng co - màng chít

Foam

thông tin liên hệ
Mrs. San
Phó Giám Đốc - 0975 523 285

Ms. Hạnh
Kinh Doanh - 0358 116 979

túi xốp - túi y tế - túi rác

Túi Xốp - Túi Y Tế - Túi Rác
Túi Xốp - Túi Y Tế - Túi Rác
Túi xốp
Túi xốp