Cuộn Nylon HD - PE

Túi HD-PE-PP

màng co - màng chít

Foam

thông tin liên hệ
Mrs. San
Phó Giám Đốc - 0975 523 285

Ms. Huyền
Kinh Doanh - 01658 116 979

Chia sẻ lên:
Màng Chít

Màng Chít

Xem thêm các sản phẩm liên quan
Màng Chít
Màng Chít
Màng chít PE
Màng chít PE