Cuộn Nylon HD - PE

Túi HD-PE-PP

màng co - màng chít

Foam

thông tin liên hệ
Mrs. San
Phó Giám Đốc - 0975 523 285

Ms. Hạnh
Kinh Doanh - 0358 116 979

Chia sẻ lên:
Màng co PVC màu

Màng co PVC màu

Xem thêm các sản phẩm liên quan
Màng Co PVC
Màng Co PVC
Màng co PVC màu
Màng co PVC màu