Cuộn Nylon HD - PE

Túi HD-PE-PP

màng co - màng chít

Foam

thông tin liên hệ
Mrs. San
Phó Giám Đốc - 0975 523 285

Ms. Hạnh
Kinh Doanh - 0358 116 979

Chia sẻ lên:
Túi xốp

Túi xốp

Xem thêm các sản phẩm liên quan
Túi Xốp - Túi Y Tế - Túi Rác
Túi Xốp - Túi Y Tế - Túi Rác
Túi xốp
Túi xốp